Lisätietoa yhdistyksestä

Tampiiri ry on voittoa tavoittelematon yhdistys. Ruokapiirin ideana on ostaa jäsenten ennakkoon tilaamat tuotteet tuottajilta ja hoitaa niiden jakelu tilaajille noutopäivissä. Tuotteet myydään tilaajille samalla hinnalla kuin ne ostetaan tuottajilta. Katso kartalta, mistä tuotteet tulevat. Perustiedot toiminnasta ja tilaamisesta löydät etusivulta.

Vuonna 2016 Tampiirilla oli 188 jäsentä ja tuotteita myytiin yhteensä 18.736 eurolla. Toimintansa Tampiiri ry rahoittaa tilausmaksuilla, vuotuisilla jäsenmaksuilla ja hakemillaan avustuksilla, jotka käytetään noutopäivän vapaaehtoisten tuotepalkkioihin, yhdistyksen hallintoon, nettisivujen ylläpitoon sekä jäsenille maksuttomiin tapahtumiin. Vuonna 2016 tilausmaksut olivat 0,50 € alle 20 euron tilauksesta ja 1 € yli 20 euron tilauksesta. Jäsenmaksu oli 5 euroa.

Avustuksia saatiin Tamylta ja Tampereen kaupungilta yhteensä 550 euroa. Tuottoja kertyi siis yhteensä 1812 euroa ja kuluja 1813 euroa. Suurimpia tapahtumia olivat keväällä järjestetty villiyrttikurssi, syksyllä järjestetyt luentotilaisuudet sekä joulukuussa järjestetty fenno-vegaaninen ruokakurssi. Tuottojen ja kulujen jakaantuminen on jaoteltuna alla olevissa piirakkadiagrammeissa.

Yhdistyksen kokoukset ja hallitus

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta: kevät- ja syyskokous. Kevätkokous järjestetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden  toimintakertomus, tilikertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Syyskokouksessa käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään mahdollisen jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle vuodelle, valitaan seuraavan vuoden puheenjohtaja ja muu hallitus sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Hallitusta voidaan tarvittaessa täydentää kevätkokouksessa.

Tampiirin hallituksessa on 2-10 jäsentä ja se kokoustaa noin 5-9 kertaa vuodessa. Lisäksi hallitus voi nimittää toimihenkilöitä, jotka yhdessä hallituksen jäsenten kanssa muodostavat ns. aktiiviporukan. Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt organisoivat yhdistyksen ylläpitämää ruokapiiritoimintaa sekä muita luomu- ja lähiruokaan liittyviä tapahtumia ja kehittävät yhdistyksen toimintaa voimavarojensa mukaan. Kaikki yhdistyksen jäsenet ja muut toiminnasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan hallituksen toimintaan ja siten vaikuttamaan yhdistyksen tulevaisuuteen!

Hallitus 2018:

Tuike Innola (pj)
Matti Kettunen (sihteeri)
Krista Willman (vpj)
Saija Lehtonen
Anja Suento
Harri Ahonen
Annemaija Näreaho

Ella Saarinen

Toimihenkilöt:

Jenny Priiki
Minea Koskinen
Maija Mitrunen
Anna Heikkinen

Laura Ojanen