Lisätietoa yhdistyksestä

Tampiiri ry on voittoa tavoittelematon yhdistys. Ruokapiirin ideana on ostaa jäsenten ennakkoon tilaamat tuotteet tuottajilta ja hoitaa niiden jakelu tilaajille noutopäivissä. Tuotteet myydään tilaajille samalla hinnalla kuin ne ostetaan tuottajilta. Katso kartalta, mistä tuotteet tulevat. Perustiedot toiminnasta ja tilaamisesta löydät etusivulta.

Vuonna 2017 Tampiirilla oli 157 jäsentä ja tuotteita myytiin yhteensä 15 622 eurolla. Toimintansa Tampiiri ry rahoittaa tilausmaksuilla, vuotuisilla jäsenmaksuilla ja hakemillaan avustuksilla, jotka käytetään noutopäivän vapaaehtoisten tuotepalkkioihin, yhdistyksen hallintoon, nettisivujen ylläpitoon sekä jäsenille maksuttomiin tapahtumiin. Vuonna 2017 tilausmaksut olivat 0,50 € alle 20 euron tilauksesta ja 1 € yli 20 euron tilauksesta. Jäsenmaksu oli 5 euroa.

Jäsenmaksuja kertyi Tampiirille 700 euroa ja tilausmaksuja 299 euroa. Avustuksia saatiin Tamylta ja Tampereen kaupungilta yhteensä 510 euroa. Kulut muodostuivat mm. pankkimaksuista (241 e), noutopäivien vapaaehtoisten tuotepalkkioista (334 e), hallintomenoista (195 e) ja tapahtumista (436 e). Suurimpia tapahtumia olivat keväällä järjestetyt villiyrttikurssit ja syksyinen sieniretki.

Yhdistyksen kokoukset ja hallitus

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta: kevät- ja syyskokous. Kevätkokous järjestetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden  toimintakertomus, tilikertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Syyskokouksessa käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään mahdollisen jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle vuodelle, valitaan seuraavan vuoden puheenjohtaja ja muu hallitus sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Hallitusta voidaan tarvittaessa täydentää kevätkokouksessa.

Tampiirin hallituksessa on 2-10 jäsentä ja se kokoustaa noin 5-9 kertaa vuodessa. Lisäksi hallitus voi nimittää toimihenkilöitä, jotka yhdessä hallituksen jäsenten kanssa muodostavat ns. aktiiviporukan. Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt organisoivat yhdistyksen ylläpitämää ruokapiiritoimintaa sekä muita luomu- ja lähiruokaan liittyviä tapahtumia ja kehittävät yhdistyksen toimintaa voimavarojensa mukaan. Kaikki yhdistyksen jäsenet ja muut toiminnasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan hallituksen toimintaan ja siten vaikuttamaan yhdistyksen tulevaisuuteen!

Hallitus 2019:

Krista Willman (pj)
Ella Saarinen (vpj)
Jenny Priiki (sihteeri)
Tuike Innola
Matti Kettunen
Anja Suento
Harri Ahonen
Karoliina Jaanu

Toimihenkilöt:

Jenni Kukkola (taloudenhoitaja)
Maija Mitrunen
Laura Ojanen
Anna-Kaisa Hokkanen
Kristian Wester