Rekisteriseloste

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

 • Tampiiri ry
 • Päätalo C020B, 33014 Tampereen yliopisto
 • ruokapiiri @ uta.fi
 • www.tampiiri.fi
 • (”Palveluntarjoaja”)

2. Rekisterin nimi

Tampiirin (”Palvelu”) tilaajarekisteri.

3. Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän (”Tilaaja”) välinen tilaussuhteen hoito ja ylläpito, sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Tietoja käytetään myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

4. Tietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan Tilaajalta itseltään, joko suoraan tai evästeiden (katso alla kohta 9) avustuksella, seuraavissa tilanteissa:

 • heidän luodessaan Palveluun käyttäjäprofiilin ja täten rekisteröityessään Tilaajaksi,
 • heidän päivittäessään käyttäjäprofiilinsa tietoja,
 • heidän tehdessä tilauksen Palveluun, sekä
 • heidän muutoin käyttäessään Palvelua.

5. Tietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja täydellisyys; tarkastusoikeus

Palveluntarjoaja ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Palveluun sisään kirjautuneella Tilaajalla on mahdollisuus tarkastella ostotapahtumiaan sekä hänen rekisterissä olevia Tilaajatietojaan. Tilaajan on mahdollista korjata Tilaajatietoja joko kirjautumalla palveluun tai lähettämällä asiasta sähköpostia Palveluntarjoajalle.

Tilaajalla on myös oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut henkilötiedot henkilötietolain 26 §:n mukaisesti. Tarkistusoikeutta voi käyttää paitsi omatoimisesti edellä kuvatulla tavalla myös ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajaan.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Tilaajatiedot (pakolliset):

 • Sähköpostiosoite
 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Tilaajan profiilitieto (Tampereen Yliopiston opiskelija, Tampereen yliopiston henkilökunta tai Muu tilaaja)

Käyttötiedot:

 • Käynnit / kirjautuminen Tampiiri-sivustolla (aika ja IP-osoite)
 • Konekohtainen ID (sen koneen uniikki tunnus, josta Asiakas on kirjautunut sisään Palveluun)
 • Tilaustapahtumat (tilattu tuote, määrä, hinta, aika)

7. Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle

Palveluntarjoaja ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tutkimustarkoituksiin. Tietoja luovutetaan myös poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen rekisteristä

Tilaaja- ja Käyttötiedot poistetaan rekisteristä pyynnöstä tai Palveluntarjoajan toimesta ylläpitotoimin tilaussuhteen päätyttyä. Tilaustapahtumiin liittyviä tietoja voidaan tämänkin jälkeen säilyttää identifioimattomina toiminnan tilastointia ja tutkimuskäyttöä varten. Lopullisesti tiedot poistuvat rekisteristä Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan käytänteen mukaisin väliajoin tehtävissä tietokantapuhdistuksissa.

Edellä sanotusta huolimatta voidaan tilaustapahtumiin liittyviä tietoja tämänkin jälkeen säilyttää siinä määrin ja sen ajan kuin Palveluntarjoaja välttämättä katsoo näitä tietoja tarvitsevansa kirjanpito- ja muiden lakisääteisten velvoitteidensa täyttämisessä.

9. Evästeet (cookies)

Palvelun käytön seuraamiseksi ja mahdollistamiseksi Tilaajan tietokoneen selaimelle saatetaan ajoittain asentaa ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä kerätään tässä selosteessa määriteltyjä tietoja tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Tämän lisäksi evästeitä hyödynnetään Palvelun kävijä- ja latausmäärien seurannassa sekä Palvelun käyttäjien selaintyyppien määrityksessä Palveluntarjoajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Tässä tarkoituksessa evästeillä ei kerätä ja tallenneta henkilötietoja tai muita sellaisia tietoja, jotka voisi yhdistää yksittäiseen Tilaajaan. Palvelun tarjoaminen ei sen luonteesta johtuen ole mahdollista ilman evästeitä. Mikäli Tilaaja ei hyväksy evästeiden tallentamista koneelleen, hän ei saa käyttää Palvelua.

10. Rekisterin suojaus (tietoturva)

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (käyttäjätunnus, salasana ja käyttöoikeustaso). Tilaajan tietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa Palveluun liittyvien tehtäviensä täyttämisessä. Tällaisia henkilöitä ovat Tampiirin hallitus ja toimihenkilöt sekä Palvelun tekniset ylläpitäjät.

Viimeisin päivitys: 27.3.2017