REKO – Facebookin lähiruokarinki

Voit tilata lähiruokaa Tampiirin ylläpitämästä Tampereen yliopiston REKO-lähiruokaringistä. Tilaaminen ei edellytä Tampiirin jäsenyyttä. REKO löytyy osoitteesta: https://www.facebook.com/groups/1385226141791538/.

Mikä REKO?

Ensimmäiset REKO-renkaat perustettiin vuonna 2013. REKO (REjäl KOnsumtion) toimii suljetussa facebook-ryhmässä, jonne pääsee lähettämällä liittymispyynnön. Ryhmässä tuottajat avaavat tilauskaudet ja asiakkaat kirjoittavat tilauksensa vastauksena keskusteluun. Tuottajat ja tilaajat tapaavat sovittuna aikana.

Milloin ja mistä Tampereen yliopiston REKO:n tuotteita voi noutaa?

Tampereen yliopiston REKO käynnistyi 17.11.2015. REKO jakopäivä on joka toinen, parittoman viikon tiistai kello 16.30-17:00. Noutopaikka on Yliopiston Ratapihankadun puoleinen parkkipaikka (Ratapihankatu 55), kolmas parkkitasanne.

Miten tuotteet maksetaan?

Tuotteet maksetaan noudon yhteydessä suoraan tuottajalle käteisellä tai tuottajan ilmoittamalla tavalla. Tilaus on sitova. Hinnastot löytyvät ryhmän liitteistä tai tuottajan tilausilmoituksesta. Tuottaja on velvollinen pitämän hinnaston ajantasalla, kertomaan maksutavat ja toimittamaan tuotteet sovitun mukaisesti.

Kuka voi myydä REKO:ssa?

REKO:n ideaan kuuluu tuottajan ja kuluttajan kohtaaminen. Siksi REKO:ssa voi myydä vain omia tuotteitaan, eikä sitä ole tarkoitettu jälleenmyyntiin. Tuottajan kuuluu kertoa avoimesti tuotanto-olosuhteista, esimerkiksi eläinten kohtelusta ja torjunta-aineiden käytöstä. Luomu-sertifikaatti ei ole pakollinen. Tampiiri ry pyrkii varmistamaan, että sen REKO:ssa myydään eettisesti ja ekologisesti kestävää lähiruokaa.